PZ Sankofa vabi nove člane!

 
     
 

Projekt ISAK 3 delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete: "Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti"; prednostne usmeritve: "Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti."

IZRAZNI SVET AFRIŠKE KULTURE 3 (ISAK 3) je projekt, namenjen širjenju, predstavljanju in uveljavljanju afriške kulture z aktivnim vključevanjem priseljencev iz Afrike in njihovih potomcev v usposabljanja na področju plesa in glasbe. Ciljna skupina projekta so afriški priseljenci in njihovi potomci, ki so v Sloveniji marginalizirani.

Projekt ISAK 3 je nadgradnja projektov ISAK 1 in ISAK 2, ki ju društvo Baobab ob podpori Evropskih socialnih skladov in Ministrstva RS za kulturo izvaja od leta 2009. Oba projekta sta se izkazala za zelo uspešna in potrebna v slovenskem prostoru, saj sta nudila afriškim priseljencem, njihovim potomcev in večinski populaciji veliko možnosti: poleg pridobljenega znanja na področju različnih umetniških zvrsti, zaradi česar imajo predstavniki ranljive skupine vedno več možnosti za samostojno ustvarjanje in zaslužek, je viden tudi napredek v socializaciji in integraciji- čas usposabljanja pomeni tudi čas kvalitetnega druženja in spoznavanja.
Vsi udeleženci preteklih usposabljanj so pokazali velik interes za nadaljevanje. Od leta 2009 se je število udeležencev povečalo za 50 odstotkov. V naslednjem letu načrtujemo, da se bo usposabljanje izvajalo tudi v Mariboru preko Plesne izbe Maribor in festivala Maribum, ki je vključen v Evropsko prestolnico kulture 2012.

Projekt ISAK 2 so omogočili Evropski socialni skladi in Ministrstvo RS za kulturo.

 
     
 

In kako projekt sploh poteka?

 
     
 

Glavni namen projekta ISAK 3 je okrepiti mednarodno sodelovanje med priseljenci živečimi v EU ter usposobiti afriške priseljence in njihove potomce za samostojno delo na področju kulture v Sloveniji. Povabili bomo evropske umetnike afriškega porekla kot gostujoče pedagoge usposabljanj. Na ta način bodo usposabljanja bolj atraktivna za številne pripadnike ciljne populacije, gostovanje bo pomenilo osvežitev za tukajšne ustvarjalce ter priložnost za izmenjavo in pridobitev novih znanj in s tem več možnosti za profesionalno delo. Na ta način pa bomo postavili tudi temeljne kamne za ključni rezultat (mednarodni izvirno avtorski plesno glasbeni performance).
K projektu bomo povabili tudi slovenske ustvarjalce na področju plesa in glasbe, s tem bomo predstavnikom ranljive skupine omogočili mreženje in okrepili učinke njihove socialne vključenosti in zaposljivosti ter omogočili dolgoročno povezovanje afriške skupnosti z večinskim družbenim okoljem in prepletanje manjšinske kulture z večinskim kulturnim okoljem.

 
     
 

Kot ključni rezultat projekta ISAK 3 v katerem bodo sodelovali udeleženci usposabljanj ter domači in gostujoči mentorji, predvidevamo javno izvedbo izvirne koreografije in avtorski koncert.