PZ Sankofa vabi nove člane!

 
     
 

Glasbena delavnica v okviru projekta ISAK 3 predstavlja usposabljanje za zborovodjo ter komponiranje in aranžiranje na področju tradiconalne in moderne afriške glasbe. Delavnica je sestavljena iz petih sklopov usposabljanja. Pri izvedbi usposabljanj bodo sodelovali številni strokovnjaki, ki bodo kot mentorji svoja znanja prenašali na udeležence delavnic, tako v teoriji kot tudi v praksi.

PRVI SKLOP: DELO Z AFRIŠKIMI GLASBENIKI, ŽIVEČIMI V EVROPI


Glasba Zahodne Afrike, učenje afriške ritmike, učenje tradicionalnih in avtorskih afriških pesmi, način interpretacije afriških pevcev, pevska improvizacija v zahodnoafriški glasbi, glasbene oblike in forme, primerjava tradicionalnih in modernih pristopov, harmonizacija preprostih tradicionalnih oblik, izvedba in predstavitev izobraževalnega programa v Mariboru v sodelovanju s festivalom Maribum in Plesno Izbo Maribor ter aktivno vključevanje v program EPK 2012.

DRUGI SKLOP: DELO S SLOVENSKIMI GLASBENIKI


Različne pevske tehnike in pristopi, prepletanje različnih glasbenih prvin, razlika med solo petjem in zborovskim petjem, ritem, kanon, dvo- in troglasne harmonije, pevska improvizacija, aranžiranje pesmi za zborovsko izvedbo, dirigiranje, vpletanje evropskih glasbenih prvin v zahodnoafriško harmonsko in ritmično strukturo

TRETJI SKLOP: DELO Z GLASBENO SPREMLJAVO V ŽIVO


Pevčev pristop h glasbeni spremljavi, upoštevanje ritmičnih in melodičnih vzorcev, dinamika in intenziteta petja ob glasbeni spremljavi, dialog med glasbenikom in pevcem, improvizacija na harmonsko podlago, spoznavanje instrumentov in njihovih zmogljivosti, logika komponiranja in skladanja skupaj z glasbenikom, vaje z dirigentom, kreativno aranžiranje glasov in glasbil.

ČETRTI SKLOP: DELO S KOREOGRAFOM


Učenje tradicionalnih plesnih korakov, ples kot poudarek pevskega nastopa, prilagajanje plesnih korakov pevski drži, ples kot scenski dodatek glasbenega nastopa, učenje ritmičnega jezika in poglobljeno raziskovanje poudarkov na melodičnem ritmičnem in gibalnem področju, izvedba in predstavitev izobraževalnega programa v Mariboru v sodelovanju s festivalom Maribum in Plesno Izbo Maribor ter aktivno vključevanje v program EPK 2012.

PETI SKLOP: PRAKSA


Vključitev programa v profesionalni program festivala Baofest v Ljubljani in festivala Maribum v Mariboru , ki deluje v programu EU prestolnice kulture 2012. Priprava samostojne izvedbe koncerta s sodelujočimi mentorji in udeleženci izobraževalnega programa ISAK3.

Idejna nosilca in glavni vodji glasbenega usposabljanja sta Dalanda Diallo in Damir Mazrek.


Usposabljenje je nadgradnja projektov ISAK 1 in ISAK 2, ki ju je KUD Baoab začel izvajati leta 2009. Namen in cilj usposabljanja je spodbujanje razvoja in širjenje afriške kulture ter zavesti po celotni Sloveniji. V tem času se je število udeležencev usposabljanj združilo v Pevski zbor z imenom Sankofa, ki združuje Afričane, njihove potomce, družinske člane in prijatelje, ki živijo v Sloveniji.

Projekt RDEČA ZEMLJA je celovečerni nastop pevskega zbora in spremljevalne skupine plesalk. V repertoarju zbora so pesmi najrazličnejših etničnih skupin podsaharske Afrike, tako kot tudi pesmi popularnih afriških izvajalcev (Miriam Makeba, Richard Bona). Pesmi so podkrepljene z glasbeno podlago v živo ter koreografiranimi gibi. S svojimi nastopi želi pevski zbor Sankofa ozaveščati o prisotnosti afriške diaspore v Sloveniji ter umestiti svoj umetniški izraz v Slovenski kulturni prostor. Gre za umetniški projekt, ki je privlačen za širok krog gledalcev, saj nastopajoči preko spevnih melodij, zemljskih ritmov in energičnih plesnh korakov pričarajo pristno afriško vzdušje.

V projektu sodelujejo:
zborovodja: Ana Bezjak
člani zbora: Max Zimani, Alice Camara, Michel Obenga, Claude Nomsi, Luana Lisa Nomsi, Ana Nyasha Zimani, Kristian Trček Bouquet, Dalanda Diallo, Teja Kuk, Tjaša Kuk
člani plesne skupine: Vesna Bizjak, Tjaša Jerak, Ajda Žagar, Eva Žagar, Kristina Sicherl, Lea Menard
koreografinja: Maša Kagao Knez
glasbeniki: Issiaka Sanou (tolkala), Thierno Diallo (bas kitara, kontrabas)

PZ Sankofa tudi letos išče nove člane!!! Vse zainteresirane vabimo, da nam pišete na info@isak.si.