PZ Sankofa vabi nove člane!

 
     
 

Letošnja plesna delavnica je usmerjena na usposabljanje za koreografa bo potekalo v treh sklopih, za vsak sklop bomo poleg domačih povabili gostujoče plesne pedagoge/ koreografe, ki bodo glede na izhodiščno temo z udeleženci razvijali samostojni plesni izraz.

Usposabljanje za koreografa se bo ukvarjalo z naslednjimi vprašanji:


Kako s plesom povedati določeno zgodbo in občinstvu približati določeno tematiko?
Na kakšne načine lahko v predstavi združiš afriško tradicijo in sodobno umetnostjo?
Kje so meje med prikazovanjem določene tradicionalne kulture in lastne ustvarjalnosti?
Kako ustvariti aktualno plesno predstavo, glede na čas in prostor, kjer živiš?

Gostujoči mentorji so plesni strokovnjaki, Afričani, ki živijo na področju EU, ki s prepletom svoje afriške tradicije in modernih, sodobnih plesov, razvijajo nove plesne zvrsti in se v svojih koreografskih raziskovanjih ukvarjajo s tematiko položaja afriških priseljencev v evropskem prostoru.

Udeleženci bodo skozi usposabljanje dobili vpogled v delo koreografa in v odnos koreograf / plesalec ter spoznali razlike v načinu dela za solistične predstave, duete in koreografiranje plesnega ansambla. Udeleženci se bodo tako usposabljali za koreografa plesne predstave in se razvijali kot plesalci interpreti in pridobili bogate izkušnje z delom uveljavljenih koreografov.

Delavnice je razdeljenja na tri različne sklope usposabljanj, vsak od njih pa bo obsegal praktični in teoretični del. Posamezne teme teoretičnega dela bodo terminsko smiselno vključene v tri sklope praktičnega dela glede na potrebe in potek usposabljanja.

Praktični del bo vseboval:


- plesni trening: obvladovanje plesnih tehnik
- razvijanje gibalnega materiala preko vodenih in prostih improvizacij
- učenje koreografij
- izdelava celotne predstave
- samostojna priprava plesne predstave (ključnega rezultata) s sodelujočimi mentorji in udeleženci izobraževalnega programa ISAK3, v okviru profesionalnega programa festivala Baofest v Ljubljani in festivala Maribum v Mariboru, ki deluje v programu EU prestolnice kulture 2012

Teoretični del bo vseboval


- razvijanje ideje predstave
- dramaturgija: pomembnost vloge dramaturga v plesni predstavi za doseganje pravilnega loka predstave glede na izbrano temo
- afriška/priseljenska tematika v plesnih predstavah
- povezovanje tradicionalnih in sodobnih plesnih prvin v predstavi
- uporaba video kamere v ustvarjalnem procesu
- izbor glasbe/ glasbenika: delo z avtorjem glasbe
- delo s kostumografom in scenografom
- delo z oblikovalcem svetlobe;

Usposabljanje, ki bo potekalo od novembra 2011 do septembra 2012, bo razdeljeno na tri ločene sklope, udeleženci se bodo lahko udeležili enega ali vseh treh sklopov:

PRVI SKLOP: SOLISTIČNA KOREOGRAFIJA


- izhodiščna tema: ideja (ne)pripadnosti ter problematika dvojnosti identitete
- udeleženci usposabljanja se bodo osredotočili na sistem vodenja plesalca v ustvarjalnem procesu glede na izhodiščno idejo predstave, razvijanje plesalčevega plesnega izraza, usmerjanje plesalca

DRUGI SKLOP: DUET


- izhodiščna tema: spoj / trk dveh kultur
- udeleženci usposabljanja se bodo osredotočili na razvijanje plesnega dueta, spoznavali razlike med načinom dela solistične predstave in duetom, delom s soplesalcem kot enakovrednim interpretom v istem prostoru, razvijali vloge in odnos dveh plesalcev glede na izbrano temo.

TRETJI SKLOP: DELO S PLESNIM ANSAMBLOM


- izhodiščna tema: bivanje/sobivanje
- poudarek bo na: delu s skupino: pomembnost izbora plesalcev in kako voditi večjo zasedbo, načini dela, razvijanje skupinske ustvarjalnosti, porazdelitev vlog
- uvedba različnih koreografskih prijemov: kanon, repeticija, zrcaljenje, duet, trio

Idejna nosilka in vodja plesnega usposabljanja je Maša Kagao Knez

.